IZNAJMLJIVANJE MINIVANA

Renault Trafic

Reg. broj: HN AZ 081
Broj sjedišta: 8+1

Renault Trafic

Reg. broj: HN AZ 649
Broj sjedišta: 8+1

Renault Trafic

Reg. broj: HN BD 288
Broj sjedišta: 7+1

[kswr_modalanything mdlany_trigger_type=”button” mdlany_modalw=”750″ mdlany_modalh=”550″ mdlany_effect=”km-effect-3″ mdlany_background=”#ffffff” mdlany_close_color=”#eeeeee” mdlany_close_bg=”#111111″ mdlany_btn_width=”250″ mdlany_btn_height=”50″ mdlany_btn_bg=”{“type“:“color“,“color1“:“#faaf3b“,“color2“:“#111“,“direction“:“to left“}” mdlany_btn_border_radius=”4″ mdlany_btn_style=”qaswara” mdlany_btn_bg_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#7ac843“,“color2“:“#00AFD1“,“direction“:“to left“}” mdlany_paddings=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;” mdlany_tgr_imagemargin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” mdlany_btn_txt=”Pošaljite upit” mdlany_btn_ftsize=”font-size:16px;” mdlany_btn_ftstyle=”font-family:inherit;font-weight:inherit;” mdlany_btn_full_width=”false” mdlany_btn_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” mdlany_btn_paddings=”padding-left:0px;padding-right:0px;” mdlany_btn_bxshadow_enabled=”no” mdlany_btn_bxshadow_enabled_h=”no”]
[kswr_cf7 cf7_id=”9635″ cf7_source=”library” cf7_style=”novo”]
[/kswr_modalanything]