IZNAJMLJIVANJE AUTOBUSA

Bova Magiq

Reg. broj: HN BA 684
Broj sjedišta: 49+2

Iveco Mago

Reg. broj: HN AV 674
Broj sjedišta: 31+2

Iveco Daily Rapido

Reg. broj: HN BF 022
Broj sjedišta: 29+2

Vrsta vozila

Broj putnika

Tip putovanja

Mjesto polaska (Adresa / Mijesto / Grad)

Datum polaska

Vrijeme polaska

Željena destinacija

Datum povratka

Vrijeme povratka

Ruta puta

Dodatne informacije

VAŠI KONTAKT PODACI

Ime i prezime

Ulica

Mijesto, poštanski broj, država

Email

Telefon

Fax

Kontaktirajte me putem:
EmailaTelefona