parallax background

BISERI KULTURNOG NASLEĐA

STARI BAR I ULCINJBISERI KULTURNOG NASLEĐA

STARI BAR I ULCINJ

Izlet Vam omogućuje da posjetite najjužniji dio crnogorske obale: stare gradove, crkve, džamije, najljepše pješčane plaže…

U podnožju planine Rumije, na strmom grebenu nepristupačnom sa tri strane, smješten je Stari Bar. Njegov nastanak datira u vrijeme dolaska Slovena na Balkansko poluostrvo. U Starom Baru, sem suvenirnica i kafića, imaćete priliku da posjetite: crkvu Sv. Jovana, zgradu carinarnice sa muzejskom postavkom, tursko kupatilo, barutanu, Sahat-kulu iz 1753. godine, Citadelu, akvadukt iz 18. vijeka i mnoštvo drugih kulturno istorijskih spomenika. Po obilasku Starog Bara naše sledeće zaustavljanje je u cilju posjete najstarijem stablu masline u Evropi. Njena starost procjenjuje se na preko dvije hiljade godina. Ovaj izuzetni spomenik prirode stavljen je pod zaštitu države 1957. godine. Nakon posjete “Staroj dami” koja pamti mnogo više od naše istorije, nastavljamo put ka Ulcinju.

Ulcinj se nalazi na samom jugu jadranske obale i na istoj je geografskoj širini kao i Barselona i Rim. U čuvenom gusarskom gradu u kojem je tamnovao i slavni Servantes, bićete u prilici da posjetite stari grad i njegov muzejski kompleks (to je crkva-džamija pretvorena u muzej gdje su izloženi arheološki nalazi), Etnološki muzej sa bogatom zbirkom eksponata, temelje crkve Sv.Marije/Sv.Marka, cistijernu sagrađenu u doba mletačke vladavine, tursku barutanu, palatu Venecija, Dvore Balšića…Nakon obilaska starog grada Ulcinja imaćete slobodno vrijeme za ručak, kupanje i uživanje na Maloj plaži smještenoj između rta „Nuradinove ponte“ i rta „Ratislava“, ispod starog grada. Plaža je dugačka 600 m i široka 25 metara.

 • OPIS IZLETA
 • GALERIJA
 • CIJENA
 • PRAVILNIK
 • Dan realizacije izleta: četvrtak.
 • Polazak iz Herceg Novog u 08.00h.
 • Putovanje se nastavlja preko trajekta i Budve. Iznad Sv. Stefana (grad-hotela), imaćete foto pauzu oko 9:30h
 • Dolazak u Stari Bar planiran je oko 10.30h. Za posjetu Starom gradu planirano je 2h.
 • U 12:45h je predviđen obilazak stare masline. Potom nastavljamo put ka Ulcinju.
 • Oko 13:45h dolazimo u Ulcinj i zatim slijedi posjeta Starom gradu, nakon čega slijedi posjeta ulcinjskoj plaži ispod starog grada i slobodno vrijeme.
 • Polazak iz Ulcinja u 16:30h.
 • Povratak u Herceg Novi oko 19.00h.

35,00€ po osobi

U cijenu je uračunato:

 • Prevoz klimatizovanim vozilima visoke turističke klase
 • Usluga turističkog vodiča
 • Ulaznica za posjetu Starom Baru
 • Ulaznica za posjetu Staroj Maslini
 • Osiguranje

Popust za djecu

 • Na svim izletima u organizaciji turističke agencije “Trend Travel” djeca do 2 godine starosti (ako ne koriste sopstveno sjedište kao ni konzumaciju jela i pića) ostvaruju popust na izletničku kartu u iznosu od 100%.
 • Na svim izletima u organizaciji turističke agencije “ Trend Travel”djeca do 12 godina starosti (uz korišćenje sopstvenog sjedišta kao i konzumacije jela i pića) ostvaruju popust na izletničku kartu u iznosu od 50%.

Pravilnik o otkazivanju izleta od strane putnika:

 • Ukoliko putnik otkaže izlet dan prije polaska izleta do 14.00h, ostvaruje pravo na povrat cjelokupnog iznosa uplaćene izletničke karte.
 • Ukoliko putnik otkaže izlet dan prije polaska izleta nakon 14.00h, ostvaruje pravo na povrat 50% iznosa uplaćene izletničke karte.
 • Ukoliko putnik otkaže izlet na dan polaska izleta, ne ostvaruje pravo na povrat uplaćenog iznosa izletničke karte.

Pravilnik o otkazivanju izleta od strane agencije:

 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, kao i u slučaju vandrednih situacija, agencija zadržava pravo otkazivanja izleta uz obavezu da putniku izvrši povrat cjelokupnog iznosa uplaćene izletničke karte.
 • U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…), agencija zadržava pravo promjene programa izleta.
 • U slučaju djelimične realizacije izleta ili otkazivanja istog prouzrokovano elementarnim nepogodama (poplava, požar, zemljotres…), agencija ne snosi odgovornost.

Rezerviši

Loading...

Svi izleti